Удружење грађана „Крила анђела” Нови Козарци (http://www.krilaandjela.rs) расписује ликовни конкурс посвећен савременом светском сликарству.

УГ „Крила анђела” у свом Пројекту: „Очување српског нациoналног идентитета”, конкурсом подржава савремено уметничко ликовно стварање и идеје данашњице.

Тема: Парадокс

Услови конкурса

Технике извођења: уље на платну и акрил на платну

Димензије радова: 80×60цм и 70×50цм

Рок за слање радова: до 15. априла 2019.године

Уметнички радови који испуне услове конкурса, задржава УГ „Крила анђела” које ће даље располагати делима са пуним ауторским правом да излаже, промовише, отуђи – поклони или прода у хуманитарне сврхе. Попунити и потписати пријавни формулар о сагласности да рад остаје у УГ „Крила анђела”. Право на учешће у конкурсу имају уметници са завршеним уметничким факултетима.

Резултати конкурса биће објављени: до 25.априла 2019. године

Уз радове послати биографију, e-mail, контакт телефон, на полеђини уметничког рада написати назив рада, технику извођења и кратак опис рада и обележити стрелицом како рад треба изложити.

Трошкове слања сноси уметник. Радови који не буду прихваћени од стране комисије, враћају се уметницима у року од 30 максимум 60 дана, од дана објављивања листе радова. Трошкове транспорта, за радове који нису прошли конкурс сноси уметник.
Удружење не сноси одговорност за штету у транспорту рада.

Награде и галеријско излагање

Жељом да подржимо уметнике самим тим и додељујемо три награде за три најбоља рада

Прва награда:

30.000 динара и лет авионом типа PIPER 28 RT ARROW изнад банатске равнице са кикиндског аеродрома. Пре самог лета – обилазак аеродрома, упознавање са
карактеристикама летелице и дружење са пилотом уз освежење.

Друга награда:

у виду сликарског материјала: два платна од 80х60цм и сет уљаних основних боја

Трећа награда:

у виду сликарског материјала: сет основних уљаних боја и сет четкица.

Радови ће бити изложени у Матици исељеника Србије, Нушићева 4, Београд.
Термин за излагање је 14. мај 2019. године, у 19 часова до 31. маја 2019. године.
Комисију сачињавају три члана са образовањем у области визуелних уметности.

Радове слати на адресу:
„За конкурс”
Лава Толстоја 3а
26000 Панчево
E-mail: kordinator.likovnihumetnika@gmail.com
Контакт телефон: 063 89 72 177

Испод текста се налази линк до формулара који ћете одштампати, попунити и послати уз рад.

Преузми формулар